full screen background image
  

3.9.2016 - MALÝ STALAK BIKE CUP 2016Pořadatel:

Cycling team Rychnov n.Kn., Palackého 113, 516 01 Rychnov n.Kn.


Start a cíl, prezentace:

sobota 3.9.2016, start 14:00 hodin, Rychnov nad Kněžnou - Hospoda „U Mařenky“ (směr Panská Habrová, Zdobnice), presentace od 13:00


Kategorie, trať závodu:

Nazev kategorievěk odvěk doročníktraťpoznámka
Odrážedla0 let3 let2013-2016 silnice ke koupališti (80m) pouze odrážedla
Naděje0 let4 let2012-2016 silnice ke koupališti (250 m) 
Předškoláci5 let6 let2010-2011 1 okruh pod Altánek a kolem stromu zpět (600 m) 
Přípravka I7 let8 let2008-2009 2 okruhy pod Altánek a kolem stromu zpět (cca 1200 m) 
Přípravka II9 let10 let2006-2007 3 okruhy pod Altánek (cca 2100 m) 
Mladší žáci a žačky11 let12 let2004-2005 4 okruhy pod Altánek (cca 2700 m) 
Starší žáci a žačky13 let14 let2002-2003 5 okruhů pod Altánek (cca 3500 m) 
Kadeti a kadetky15 let16 let2000-2001 5 okruhů pod Altánek (cca 3500 m) 
Maminky malých závodníků3 okruhy  

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození !!!!Startovné:

zdarma


Průběh :

pro maximální urychlení závodu bude současně probíhat závod nejmenších na silnici (odrážedla+naděje) a závod starších (kadeti, starší žáci, mladší žáci, přípravka II, přípravka I, předškoláčci) na louce a pod Altánkem

při závodech na silnici ke koupališti (odrážedla + naděje) bude startovat max. 6 závodníků. Startovat se bude po vlnách. Do finále postupuje 6 nejlepších dle časů v rozjížďce.

při závodech na louce při větší účasti než 12 závodníků bude závod rozdělen do více rozjížděk. Do finále postupuje 12 nejlepších dle časů v rozjížďce.

při účasti malého počtu závodníků v kategorii dojde ke sloučení startu s jinou kategorií

v případě startu dítěte i mezi staršími (v jiné kategorii, než do které patří dle ročníku narození) – start je možný, ovšem mimo pořadí dané katagorie


Předpokládaný rozpis závodu:

13:00

začátek prezentace. přihlásit je možno nejpozději 30 minut před startem závodu.

 

14:00

start Odrážedla

cca v 14:30

start Naděje

 

14:00

start Kadeti, Starší žáci

cca v 14:20

start Mladší žáci

cca v 14:40

start Přípravka II

cca v 15:00

start Přípravka I

cca v 15:20

start Předškoláci

cca v 15:40

start Maminky malých závodníků

cca v 16:00

předpokládaný čas vyhlášení

časy startů jsou orientační!!! záleží na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích


Pravidla:

- platí zákaz pomáhat dětem při vlastním startu a pomáhat při závodě (na silnici mezi závodníky se nikdo nebude pohybovat, rodiče mohou běžet po krajnici)

- pro všechny kategorie je nutno doložit při prezentaci písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce

- řazení na startu bude probíhat dle startovních čísel (kdo se dříve odprezentuje, bude mít lepší postavení na startu)

- dále jsou všichni povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie a respektovat je

- na všechny závody je povinná pevná přilba a to ve všech kategoriích !!!

- organizátoři závodu nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jeho návštěvou

- závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím

- za děti na doprovodných atrakcích ručí jejich rodiče (zákonný zástupce)


Doprovodný program (v průběhu celého odpoledne):

- jízdy na terénních čtyřkolkách Lanového parku SpideRS CENTRE

- nafukovací skákací koráb od Bazenu RK

- řetízkový kolotoč !!!INDIGO cycling team RK Stalak Bike Cup