full screen background image
 

3.9.2022 - MALÝ STALAK BIKE CUP 2022Pořadatel:

Cycling team Rychnov n.Kn., Palackého 113, 516 01 Rychnov n.Kn.


Start a cíl, prezentace:

sobota 3.9.2022, start 14:00 hodin, Rychnov nad Kněžnou - fotbalový stadion, presentace od 13:00


Kategorie, trať závodu:

Nazev kategorievěk odvěk doročníktraťpoznámka
Odrážedla0 let3 let2020-2023 Asfalt podél hřiště 70m pouze odrážedla
Naděje0 let4 let2019-2023 Asfalt podél hřiště, cíl u kuželny (120m) 
Předškoláci5 let6 let2017-2018  1 x okruh okolo stadionu (680m) - modrá barva 
Přípravka I7 let8 let2015-2016 2 x Okruh okolo stadionu (1300m) - modrá barva 
Přípravka II9 let10 let2013-2014 3 x delší okolo stadionu (2100m) - červená barva 
Mladší žáci a žačky11 let12 let2011-2012 4 x delší okolo stadionu (2700m) - červená barva 
Starší žáci a žačky13 let14 let2009-2010 4 x delší okolo stadionu (2700m) - červená barva 
Kadeti a kadetky15 let16 let2007-2008 4 x delší okolo stadionu (2700m) - červená barva 
Maminky malých závodníků3 okruhy  

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození !!!!Startovné:

zdarma


Průběh :

pro maximální urychlení závodu budou závodníci následujícího závodu řazení ihned po startu předchozího závodu ve startovním koridoru

při závodech odrážedel + nadějí bude startovat max. 10 závodníků v jedné vlně. Startovat se bude po vlnách. Pořadí dle dosažených časů.

při ostatních závodech bude při větší účasti než 12 závodníků závod rozdělen např. dle ročníků.

při účasti malého počtu závodníků v kategorii dojde ke sloučení startu s jinou kategorií

v případě startu dítěte i mezi staršími (v jiné kategorii, než do které patří dle ročníku narození) – start je možný, ovšem mimo pořadí dané katagoriePředpokládaný rozpis závodu:

13:00

začátek prezentace. přihlásit se je možno nejpozději 30 minut před startem závodu!!!

 

14:00

start Odrážedla

14:15

start Naděje

14:30

vyhlášení Odrážedla, Naděje

 

14:45

start Předškoláci

15:10

start Přípravka I

15:30

start Přípravka II

16:00

start Kadeti, Starší žáci, Mladší žáci

16:30

předpokládaný čas vyhlášení

časy startů jsou orientační!!! záleží na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích


Pravidla:

- platí zákaz pomáhat dětem při vlastním startu a pomáhat při závodě (na silnici mezi závodníky se nikdo nebude pohybovat, rodiče mohou běžet po krajnici)

- pro všechny kategorie je nutno doložit při prezentaci písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce

- řazení na startu bude probíhat dle startovních čísel (kdo se dříve odprezentuje, bude mít lepší postavení na startu)

- dále jsou všichni povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie a respektovat je

- na všechny závody je povinná pevná přilba a to ve všech kategoriích !!!

- organizátoři závodu nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jeho návštěvou

- závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím

- za děti na doprovodných atrakcích ručí jejich rodiče (zákonný zástupce)

- závod se koná za aktuálních podmínek dle nařízení vlády proti covid 19


Doprovodný program (v průběhu celého odpoledne):- bude upřesněnoINDIGO cycling team RK Stalak Bike Cup