10.05.2015 - Silniční časovka IndiGO 2015 : Semechnice - Solnice a zpět - propozice

Časovka pořádaná naším týmem.
Počet přístupů : 557 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 20.04.2015
 
3. závod Dobrušského poháru

rezervace startovního čísla je pro tento závod možná na tel. čísle 737 713 989. POUZE SMS!!!! Prosím dodržte tvar SMS - Příjmení, jméno, ročník, případně team. Na SMS neodpovídáme. Uzavírka rezervací je v sobotu 9.5.2015 v 21:00. Poté již pouze na startu.

Datum : 10.5.2015
Presentace: od 9:00 do 9:45, Sportovní klub, Semechnice !!!!
krytá letní zahrádka
Parkování u budovy
info Sportovní klub
 
Start : Semechnice (cca 100m od presentace)
10:01 - start prvního závodníka, další s odstupem 1 minuty
Vyhlášení výsledků, občerstvení:
Sportovní klub, Semechnice
 
Startovné : 100 Kč (žáci zdarma)
Kategorie: dle Dobrušského poháru odkaz
Pravidla : dle Dobrušského poháru
závodí se za plného provozu, na vlastní nebezpečí. Všichni žávodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) Dále jsou povinni uposlechnout a respektovat pokynů pořadatelů, Police ČR a Městské policie. Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Pořadatelé neručí a neodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví závodníka a třetích osob.

pro kategorii Žáci I. je start povolen pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu závodu

Zákaz jízdy v protisměru (včetně podjetí kužele v křižovatce v Trnově) = vyloučení ze závodu

NO DRAFTING = zákaz jízdy v háku
 
Trasa: Semechnice - Trnov - Byzhradec - Solnice a zpět
Parametry: délka 21km
Trasa starší žáci: Semechnice - Trnov - Houdkovice (křižovatka na Voděrady) a zpět - délka 10km
Trasa mladší žáci: Semechnice - Trnov (křižovatka na Houdkovice)a zpět - délka 6km
 
Další info: žákovské kategorie budou startovat ihned na začátku od 10:01 (st.č. 101+). Současně s nimi budou startovat i závodníci ostatních kategorií od st. čísla 1.

Hlavní partner závodu: IndiGO group s.r.o.


časovka Indigo plakatMediální partner: Rychnovský deník


časovka mapa


 
Výsledky team

Fotky
Silniční časovka IndiGO 2015 :  Semechnice - Solnice a zpět - propozice - fotogalerie