01.10.2011 - DeVOSS MTB dvouhodinovka dvojic

Pozvánka na 1. ročník závodu na závěr sezony pořádaného naším týmem. Předpověď počasí přeje, takže v sobotu 22.10. se sejdeme na startu.
Počet přístupů : 464 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 11.10.2011
 
Datum : 22. října 2011
Aktuálně : - vzhledem k velkému množství vody v potoce, bude brod vynechán a pojede se zpět na mostek, který bude obousměrný
- možnost přihlásit se předem (viz. odstavec přihlášky)
Presentace: od 9:00, Restaurace "U Mařenky" Rychnov n.Kn.
Přihlášky : - kdo pojede, prosíme o zaslání přihlášky mailem na adresu dvorak_cz@seznam.cz
Do přihlášky uveďte :
1. název týmu
2. příjmení, jméno, ročník narození obou závodníků
Start : 10:00 - start závodu
Délka : 2 hodiny
Vyhlášení výsledků,
občerstvení:
Restaurace "U Mařenky" Rychnov n.Kn., směr Zdobnice
Startovné : 100 Kč/dvojice
Kategorie dle součtu
věku dvojice:
1. do 59 let
2. do 60-99 let
3. nad 100 let
4. ženy, juniorky
Pravidla : Závodí dvojice, v jednu chvíli jeden pouze jeden ze dvojice, startovní číslo se předává druhému pouze ve vymezeném prostoru.
závodí se za plného provozu, na vlastní nebezpečí. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) Dále jsou povinni uposlechnout a respektovat pokynů pořadatelů, Police ČR a Městské policie. Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Pořadatelé neručí a neodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví závodníka a třetích osob.
Trasa: viz. mapa dole (louka před Mařenkou, přes mostek pod Altánek, dozadu ke stromu, otočka, pod bývalý domek vleku, výjezd na cestu v polovině kopce pod Altánkem, po pěšině za strom a zpět po louce na mostek a na hriště u Mařenky
Parametry: délka jednoho okruhu : 900mCeny pro nejlepší: DeVOSS Rychnov n.Kn.


mapa


 
Výsledky team