full screen background image


31.8.2024 - MALÝ STALAK BIKE CUP 2024Pořadatel:

Cycling team Rychnov n.Kn., Palackého 113, 516 01 Rychnov n.Kn.


Start a cíl, prezentace:

sobota 31.8.2024, start 14:00 hodin, Rychnov nad Kněžnou - fotbalový stadion, presentace od 13:00


Kategorie, trať závodu:

Nazev kategorieročníktraťpoznámka
Odrážedla2021 - 2024 Asfalt podél hřiště 70m pouze odrážedla
Naděje2020 - 2024 Asfalt podél hřiště, cíl u kuželny (120m) 
Předškoláci2018 - 2019  1 x okruh okolo stadionu (680m) - modrá barva 
Přípravka I2016 - 2017 2 x Okruh okolo stadionu (1300m) - modrá barva 
Přípravka II2014 - 2015 3 x delší okolo stadionu (2100m) - červená barva 
Mladší žáci a žačky2012 - 2013 4 x delší okolo stadionu (2700m) - červená barva 
Starší žáci a žačky2010 - 2011 4 x delší okolo stadionu (2700m) - červená barva 
Kadeti a kadetky2008 - 2009 4 x delší okolo stadionu (2700m) - červená barva 
Maminky malých závodníků3 okruhy  

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození !!!!Startovné:

zdarma


Průběh :

pro maximální urychlení závodu budou závodníci následujícího závodu řazení ihned po startu předchozího závodu ve startovním koridoru

při větší účasti závodníků v kategorii bude startovní pole rozděleno např. dle ročníků

při účasti malého počtu závodníků v kategorii dojde ke sloučení startu s jinou kategorií

v případě startu dítěte i mezi staršími (v jiné kategorii, než do které patří dle ročníku narození) – start je možný, ovšem mimo pořadí dané katagoriePředpokládaný rozpis závodu:

13:00

začátek prezentace. přihlásit se je možno nejpozději 30 minut před startem závodu!!!

 

14:00

start Odrážedla

14:15

start Naděje

14:30

vyhlášení Odrážedla, Naděje

 

14:45

start Předškoláci

15:10

start Přípravka I

15:30

start Přípravka II

16:00

start Kadeti, Starší žáci, Mladší žáci

16:30

předpokládaný čas vyhlášení

časy startů jsou orientační!!! záleží na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích


Pravidla:

- platí zákaz pomáhat dětem při vlastním startu a pomáhat při závodě (na silnici mezi závodníky se nikdo nebude pohybovat, rodiče mohou běžet po krajnici)

- pro všechny kategorie je nutno doložit při prezentaci písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce

- řazení na startu bude probíhat dle startovních čísel (kdo se dříve odprezentuje, bude mít lepší postavení na startu)

- dále jsou všichni povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie a respektovat je

- na všechny závody je povinná pevná přilba a to ve všech kategoriích !!!

- organizátoři závodu nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jeho návštěvou

- závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím

- za děti na doprovodných atrakcích ručí jejich rodiče (zákonný zástupce)


Doprovodný program (v průběhu celého odpoledne):- nafukovací pirátská loď