obr pozadi
 

22.6.2019 - PANEL CUP 2019Pořadatel:

Cycling team Team Rychnov n.Kn., Palackého 113, 516 01 Rychnov n.Kn.Start a cíl, prezentace:

sobota 22.6.2019, start 14:00 hodin, Rychnov nad Kněžnou - sídliště Mírová, presentace od 13:00 v místě startu (hřiště u kotelny)Kategorie, trať závodu:

Nazev kategorievěk odvěk doročníktraťpoznámka
Odrážedla0 let3 let2019-2022 1 okruh v prostoru hřiště (80m) pouze odrážedla
Naděje0 let4 let2018-2022 2 okruhy v prostoru hřiště (160m) 
Předškoláci5 let6 let2016-2017  2x kratší-modrý okruh (cca 800m) 
Přípravka I7 let8 let2014-2015 3x kratší-modrý okruh (cca 1200m) 
Přípravka II9 let10 let2012-2013 2 x delší-červený okruh (cca 1800m) 
Mladší žáci a žačky11 let12 let2010-2011 3 x delší-červený okruh (cca 2700m) 
Starší žáci a žačky13 let14 let2008-2009 4 x delší-červený okruh (cca 3600m) 
Kadeti a kadetky15 let16 let2006-2007 4 x delší-červený okruh (cca 3600m) 

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození !!!!Startovné:

zdarmaPrůběh :

pro maximální urychlení závodu budou závodníci následujícího závodu řazení ihned po startu předchozího závodu ve startovním koridoru

při závodech odrážedel + nadějí bude startovat max. 10 závodníků v jedné vlně. Startovat se bude po vlnách. Pořadí dle dosažených časů.

při ostatních závodech bude při větší účasti než 12 závodníků závod rozdělen např. dle ročníků.

při účasti malého počtu závodníků v kategorii dojde ke sloučení startu s jinou kategorií

v případě startu dítěte i mezi staršími (v jiné kategorii, než do které patří dle ročníku narození) – start je možný, ovšem mimo pořadí dané katagoriePředpokládaný rozpis závodu:

13:00

začátek prezentace. přihlásit se je možno nejpozději 30 minut před startem závodu!!!

 

14:00

start Odrážedla

14:15

start Naděje

14:30

vyhlášení Odrážedla, Naděje

 

14:45

start Kadeti, Starší žáci, Mladší žáci

15:10

start Přípravka II

15:30

start Přípravka I

16:00

start Předškoláci

16:30

předpokládaný čas vyhlášení

časy startů jsou orientační!!! záleží na počtu závodníků v jednotlivých kategoriíchPravidla:

- platí zákaz pomáhat dětem při vlastním startu a pomáhat při závodě (na trati se mezi závodníky nikdo nebude pohybovat)

- pro všechny kategorie je nutno doložit při prezentaci písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce

- řazení na startu bude probíhat dle startovních čísel (přihlášky on-line na webu)

- dále jsou všichni povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, případně Policie a respektovat je

- na všechny závody je povinná pevná přilba a to ve všech kategoriích !!!

- organizátoři závodu nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jeho návštěvou

- závodník, který nedokončí závod (nebo jeho zástupce), je povinen toto nahlásit rozhodčím

- za děti na doprovodných atrakcích ručí jejich rodiče (zákonný zástupce)Doprovodný program:

- bude doupřesněnTeam INDIGO cycling team RK Stalak Bike Cup Malý Stalak Bike Cup