05.09.2020 - Časovka KREDO - Rychnov - Uhřínov - propozice

časovka na nové trase
Počet přístupů : 66 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 03.08.2020 v 13:04
 
9. závod Dobrušského poháru


Online přihlášky spuštěny

Datum : 5.9.2020
Presentace: od 9:00 do 9:45, restaurace "U Mařenky", Rychnov směr Habrová
 
Start : za křižovatkou směr Habrová, Lukavice
10:00 - start prvního závodníka, další s odstupem 1 minuty
Vyhlášení výsledků, občerstvení:
restaurace "U Mařenky"
 
Startovné : 100 Kč (žáci zdarma)
Kategorie: dle Dobrušského poháru odkaz
Pravidla : dle Dobrušského poháru
závodí se za plného provozu, na vlastní nebezpečí. Všichni žávodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) Dále jsou povinni uposlechnout a respektovat pokynů pořadatelů, Police ČR a Městské policie. Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Pořadatelé neručí a neodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví závodníka a třetích osob.

pro kategorii Žáci I. je start povolen pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu závodu

Zákaz jízdy v protisměru, zákaz rozjíždění na trase závodu od 10:00. Kdo bude přistižen pořadatelem, bude vyloučen ze závodu

NO DRAFTING - Zákaz jídy v háku !!! Minimální vzdálenost závodníků jedoucích za sebou 5m!!! Kdo bude přistižen, časová penalizace!!!

Trasa: Habrová - Lukavice - Uhřínov
Parametry: délka 10 km, převýšení 290m
cíl žáci I.: délka 4,6km, Lukavice konec
cíl žáci II.: délka 6km, Debřece
 
Další info: žákovské kategorie budou startovat ihned na začátku od 10:00 (st.č. 101+). Současně s nimi budou startovat i závodníci ostatních kategorií od st. čísla 1.

Hlavní partner závodu: KREDO s.r.o.
Mediální partner: Rychnovský deník
Mapa závodu :

časovka mapa


 

Fotky
Časovka KREDO - Rychnov - Uhřínov - propozice - fotogalerie