24.05.2014 - Silniční časovka KREDO Solnice : Kvasiny Luisino - propozice

Časovka pořádaná naším týmem, presentace Solnice, Bistro na Podnebí
Počet přístupů : 24 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 09.03.2014 v 15:36
 
5. závod Dobrušského poháru

Rezervace číselDatum : 24.5.2014
Presentace: od 9:00 do 9:45, Bistro Na Podnebí, Solnice
 
Start : nezměněn oproti minulým ročníkům - u hasičcské zbrojnice Kvasiny
10:01 - start prvního závodníka, další s odstupem 1 minuty
Vyhlášení výsledků, občerstvení:
Bistro Na Podnebí, Solnice
 
Startovné : 100 Kč (žáci zdarma)
Kategorie: dle Dobrušského poháru odkaz
Pravidla : dle Dobrušského poháru
závodí se za plného provozu, na vlastní nebezpečí. Všichni žávodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) Dále jsou povinni uposlechnout a respektovat pokynů pořadatelů, Police ČR a Městské policie. Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Pořadatelé neručí a neodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví závodníka a třetích osob.

pro kategorii Žáci I. je start povolen pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu závodu

Zákaz jízdy v protisměru, kdo bude přistižen pořadatelem, bude vyloučen ze závodu

Zákaz jízdy "v háku". Minimální odstup za dalším závodníkem 5m.
 
Trasa: Kvasiny - Skuhrov - Deštné v O.h. - Luisino údolí
Parametry: délka 19 km, převýšení 520 m
Rekord závodu: Čáp Lukáš - 37:29 (2013)
cíl starší žáci: křižovatka Tři lotři (odbočka na Uhřínov)
cíl mladší žáci: osada Klečkov (most přes řeku)
 
Další info: žákovské kategorie budou startovat ihned na začátku od 10:01 (st.č. 101+). Současně s nimi budou startovat i závodníci ostatních kategorií od st. čísla 1.časovka plakatHlavní partner závodu: KREDO s.r.o.
Mediální partner: Rychnovský deník


Mapa závodu :

časovka mapa

Mapa presentace + parkování vozidel :

časovka mapa