25.05.2013 - Silniční časovka - KREDO Solnice - propozice

Časovka pořádaná naším týmem, POZOR ZMĚNA PRESENTACE - Restaurace Kuželna, Solnice
Počet přístupů : 30 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 29.04.2013 v 21:21
 
5. závod Dobrušského poháru

rezervace startovního čísla je pro tento závod možná na tel. čísle 737 713 989. POUZE SMS!!!! Prosím dodržte tvar SMS - Příjmení, jméno, ročník, případně team. Na SMS neodpovídáme. Uzavírka rezervací je v pátek 24.5.2013 v 21:00. Poté již pouze na startu.

stav rezervace startovních čísel

Datum : 25.5.2013
Presentace: POZOR ZMĚNA !!!!
od 9:00 do 9:45, Restaurace Kuželna, Solnice
krytá letní zahrádka (přístup zezadu okolo budovy)
Parkování u budovy nebo vedle u sokolovny
info Restaurace Kuželna
 
Start : nezměněn oproti minulým ročníkům - u hasičcské zbrojnice Kvasiny
10:00 - start prvního závodníka, další s odstupem 1 minuty
Vyhlášení výsledků, občerstvení:
Restaurace Kuželna, Solnice
 
Startovné : 70 Kč
Kategorie: dle Dobrušského poháru odkaz
Pravidla : dle Dobrušského poháru
závodí se za plného provozu, na vlastní nebezpečí. Všichni žávodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) Dále jsou povinni uposlechnout a respektovat pokynů pořadatelů, Police ČR a Městské policie. Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Pořadatelé neručí a neodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví závodníka a třetích osob.

pro kategorii Žáci I. je start povolen pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu závodu
Trasa: Kvasiny - Skuhrov - Deštné v O.h. - Luisino údolí
Parametry: délka 19 km, převýšení 520 m
Rekord závodu: Splítek Martin - 37:50 (2009)
cíl starší žáci: křižovatka Tři lotři (odbočka na Uhřínov)
cíl mladší žáci: osada Klečkov (most přes řeku)
 
Další info: žákovské kategorie budou startovat ihned na začátku od 10:00 (st.č. 101+). Současně s nimi budou startovat i závodníci ostatních kategorií od st. čísla 1.Mediální partner: Rychnovský deník


časovka mapa