06.10.2012 - DeVOSS MTB dvouhodinovka dvojic 2012

Pozvánka na 2. ročník závodu na závěr sezony pořádaného naším týmem. Termín potvrzen, 6.10. jedeme!! Stále ještě jsou volná místa, neváhejte a přihlašte se!!
Počet přístupů : 26 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 15.09.2012 v 21:30
 
Datum : 6. října 2012 - termín potvrzen, počasí snad vyjde :-)
Přihlášky : pouze pro předem přihlášené, limit 20 dvojic!!!. Přihlášky prosím na mail dvorak_cz@seznam.cz
Do přihlášky uveďte :
1. název týmu
2. příjmení, jméno, ročník narození obou závodníků

stále ještě jsou volná místa, neváhejte a přihlašte se!!
Výdej startovních čísel+platba: od 9:00 do 9:40, Restaurace "U Mařenky" Rychnov n.Kn.
Start : 10:00 - start závodu
Délka : 2 hodiny
Vyhlášení výsledků,
občerstvení:
Restaurace "U Mařenky" Rychnov n.Kn., směr Zdobnice, 15 minut po dojetí závodu
Startovné : 100 Kč/dvojice
Kategorie dle součtu
věku dvojice:
1. do 80 let
2. nad 80 let
Pravidla : Závodí dvojice, v jednu chvíli jeden pouze jeden ze dvojice, startovní číslo se předává druhému pouze ve vymezeném prostoru.
závodí se za plného provozu, na vlastní nebezpečí. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) Dále jsou povinni uposlechnout a respektovat pokynů pořadatelů, Police ČR a Městské policie. Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Pořadatelé neručí a neodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví závodníka a třetích osob.
Trasa: viz. mapa dole (louka před Mařenkou, přes mostek pod Altánek, dozadu ke stromu, otočka, pod bývalý domek vleku, výjezd na cestu v polovině kopce pod Altánkem, po pěšině za strom a zpět po louce na mostek a na hriště u Mařenky
Parametry: délka jednoho okruhu : 950mCeny pro nejlepší: DeVOSS Rychnov n.Kn.


mapa