full screen background image
  

MALÝ STALAK BIKE CUP 2010

poděkování partnerům akce


V neděli 5.9.2010 uspořádalo občanské sdružení MTB Team Rychnov n.Kn. ve spolupráci s firmou STALAK Rychnov n.Kn., za mediální podpory Rychnovského deníku a Rychnovské televize, IV.ročník cyklistických závodů pro děti do 15 let „MALÝ STALAK BIKE CUP“.

Závodu se zúčastnil rekordní počet 103 dětských závodníků ve věku od 1 do 15 let, pro které byly na louce před Mařenkou připraveny tratě přiměřené jejich věku a schopnostem v délce od 50 m do 3 km. Děti závodili před početnou diváckou kulisou zejména z řad svých nejbližších, celkem se zde sešlo několik stovek příznivců cyklistiky.

Pořadatelé si dovolují poděkovat tímto způsobem zejména hlavnímu partnerovi závodu – firmě STALAK Rychnov n.Kn. - za její finanční a materiálovou podporu, bez níž by nebylo možné v tomto rozsahu takový závod uspořádat. Dále pak partnerům závodu – firmám Střechy H+S, IndiGO, FamosRK, KRÁLÍČEK Interiéry, Parma velkoobchod voda-topení, TARA-zdravotní výrobky netradičně , Penzion U zvonu, studio Belle Senco Jitky Kubínové, KREDO Solnice, IVT tepelná čerpadla Náchod, sdružení Spider`s Centre a VZP, díky kterým mohli všichni malí závodníci obdržet drobné dárky a diplomy, ti nejlepší pak i zmrzlinové poháry. V neposlední řadě i Městu Rychnovu a jeho zastupitelům i pracovníkům za jejich vstřícnost.

Děkujeme tímto všem závodníkům za předvedené výkony a divákům za vytvoření perfektní atmosféry na trati.

Více informací, celkové výsledky a fotogalerie na webu : http://team.cs-shop.cz/deti.

Za MTB Team Rychnov nad Kněžnou: Ing.Petr Stuchlík