full screen background image
 

1.9.2013 - MAL STALAK BIKE CUP 2013Poadatel:

MTB Team Rychnov n.Kn., Palackho 113, 516 01 Rychnov n.Kn.


Start a cl, prezentace:

nedle 1.9.2013, start 14:00 hodin, Rychnov nad Knnou - Hospoda U Maenky (smr Pansk Habrov, Zdobnice), presentace od 13:00


Kategorie, tra zvodu:

Kategorie

ronk

Tra

Odredla

do 2010 a mlad

silnice ke koupaliti (100 m)

Nadje
(kola+tkolky)

do 2009 a mlad

silnice ke koupaliti (250 m)

Pedkolci

2007-2008

1 okruh pod Altnek a kolem stromu zpt (600 m)

Ppravka I

2005-2006

2 okruhy pod Altnek a kolem stromu zpt (1200 m)

Ppravka II

2003-2004

3 okruhy pod Altnek (2100 m)

Mlad ci a aky

2001-2002

4 okruhy pod Altnek (2700 m)

Star ci a aky

1999-2000

5 okruh pod Altnek (3500 m)

Kadeti a kadetky

1997-1998

5 okruh pod Altnek (3500 m)

Maminky malch zvodnk

 

4 okruhy pod Altnek a kolem stromu zpt

Pro zaazen do kategorie je rozhodujc ronk narozen !!!!


Startovn:

zdarma


Prbh :

pro maximln urychlen zvodu bude souasn probhat zvod nejmench na silnici (odredla+nadje) a zvod starch (kadeti, star ci, mlad ci, ppravka II, ppravka I, pedkolci) na louce a pod Altnkem

pi zvodech na silnici ke koupaliti (odredla + nadje) bude startovat max. 6 zvodnk. Startovat se bude po vlnch. Podle potu rozjdk bude stanoven poet postupujcch do finle dle poad.

pi zvodech na louce pi vt asti ne 12 zvodnk bude zvod rozdlen do vce rozjdk. Podle potu rozjdk bude stanoven poet postupujcch do finle dle poad. Ve finle pojede max. 12 zvodnk.

pi asti malho potu zvodnk v kategorii dojde ke slouen startu s jinou kategori

v ppad startu dtte i mezi starmi (v jin kategorii, ne do kter pat dle ronku narozen) start je mon, ovem mimo poad dan katagorie


Pedpokldan rozpis zvodu:

13:00

zatek prezentace. pihlsit je mono nejpozdji 30 minut ped startem zvodu. Nap. prezentace Ppravka I kon v 14:30

 

14:00

start Odredla

14:30

start Nadje

 

14:00

start Kadeti, Star ci

14:20

start Mlad ci

14:40

start Ppravka II

15:00

start Ppravka I

15:20

start Pedkolci

15:40

start Maminky malch zvodnk

16:00

pedpokldan as vyhlen

asy start jsou orientan!!! zle na potu zvodnk v jednotlivch kategorich


Pravidla:

- plat zkaz pomhat dtem pi vlastnm startu a pomhat pi zvod (na silnici mezi zvodnky se nikdo nebude pohybovat, rodie mohou bet po krajnici)

- pro vechny kategorie je nutno doloit pi prezentaci psemn souhlas rodie nebo zkonnho zstupce

- azen na startu bude probhat dle startovnch sel (kdo se dve odprezentuje, bude mt lep postaven na startu)

- dle jsou vichni povinni uposlechnout pokyn poadatel, Policie a respektovat je

- na vechny zvody je povinn pevn pilba a to ve vech kategorich !!!

- organiztoi zvodu nepebraj zodpovdnost za kody na majetku nebo zrann souvisejc s ast na zvodech nebo jeho nvtvou

- zvodnk, kter nedokon zvod, je povinen toto nahlsit rozhodm

- za dti na doprovodnch atrakcch ru jejich rodie (zkonn zstupce)


Doprovodn program (v prbhu celho odpoledne):

- jzdy na ternnch tykolkch Lanovho parku SpideRS CENTRE

- nafukovac skkac hrad Pink Reality

- velk trampolna

- exhibice na jednokolceINDIGO cycling team RK Stalak Bike Cup